Mediestrategi/-planlegging

Mennesker bruker ulike medier for å dekke ulike behov. Digitaliseringen og fragmenteringen av mediene har revolusjonert dette bildet, flere medier kan dekke flere behov. Hvilke medier og medie ideer er da best for å påvirke og hvilke mediekombinasjoner gir deg best effekt?

Vanlige spørsmål

  • Hvordan kan jeg få mer ut av mine medieinvesteringer?
  • Hvilken jobb kan reklame i de ulike mediene gjøre for meg?
  • Hvilken mediestrategi kan hjelpe meg å styrke min merkevare?
  • I hvilken grad bør jeg integrerer internett og andre digitale medier I min mediemiks?
  • Hvordan kan jeg skape mer trafikk til butikkene mine ?
  • Hva skal jeg gjøre for å øke kjøpsandelen og snittkjøp blandt de kunder som besøker mine butikker?
  • Hvorfor og hvordan bør jeg vurdere en strategi på søkord på internett?
  • Hvordan skal jeg integrere søk i mine kampanjer?

Kontaktperson

Stian Jansen

Stilling: Kundedirektør/Head of Client Services & Operations
Telefon: 91665 090
E-post: stian.jansen@carat.com

NYHETSBREV