Kommunikasjonsrådgivning

Medieplattformer smelter sammen, innhold og kommunikasjonsflater smelter sammen og målgruppen er ikke lenger passive mottagere av budskap. I slike omgivelser må man tenke kommunikasjon i 360 grader. Samtidig gir den nye mediehverdagen muligheter til å involvere og trekke målgruppen med på en helt ny måte. I en slik kontekst blir kommunikasjon et ord som er for fattig. I Carat ser vi heller på hvordan kunnskap om medier, forbrukerinnsikt, marketingkompetanse og kreativitet, kan settes i system for å skape reell påvirkning – og hjelper deg å bygge strategiske plattformer for dette.

Vanlige spørsmål

  • Ved en produktlansering, hvordan skal vi angripe oppgaven I reklame og media?
  • Hvordan skal jeg komme frem til hva og hvordan jeg skal kommuniere mine budskape til markedet?
  • Hvordan kan jeg opprettholde salget når mine budsjetter har blitt kraftig redusert?

Kontaktperson

Stian Jansen

Stilling:  Kundedirektør/Headof Client Services & Operations
Telefon: 916 65 090
E-post: stian.jansen@carat.com

NYHETSBREV