CRM

Tradisjonelle CRM-kanaler som DM, e-post, og SMS, kobles sammen med nyere kanaler som f. eks Facebook og Twitter. Dette for å sikre riktig posisjon, fotavtrykk og konkurransekraft totalt. Vi vet at god kundelojalitet og 1:1 kommunikasjon er sterke drivere for salg og lønnsomhet. Derfor har vi også fokus på å jobbe overordnet og operativt med å identifisere, rekruttere, utvikle, beholde - og ikke minst gjenvinne riktig målgruppe for våre kunder. Hensikten er å maksimere kundeverdi og lojalitet gjennom differensiert håndtering avkunderelasjoner.

Carat har kompetanse og erfaring innefor alle aspekt av CRM. Vi vil jobbe med våre kunder slik at optimal strategi og konkrete handlingsplaner blir så sterke som mulig.

Vi tilbyr blant annet:

  • CRM-strategi
  • Rådgivning og prosjektledelse på praktisk og taktiskCRM-arbeid.
  • Statussjekk på kvaliteten av eksisterende kundebase-       
  • Vask og ajourholdsløsninger av kundebase.
  • Mobile kommunikasjons- og responsløsinger
  • E-post løsninger for kommunikasjon og respons.-       
  • Strategi, igangsetting og drifting i forhold til kunde- og lojalitetsklubbkonsepter.

Kontaktperson

Thomas Horn

Stilling: CRM-ansvarlig i Carat Norge
Telefon: 93428759
E-post:thomas.horn@carat.com

NYHETSBREV