Tjenester


Medievanene forandrer seg raskere. Nye møteplasser og dialogformer dukker opp. Og jo mer kommunikasjonen fragmenteres og spres, desto blir det å sjekke at man har gjort de riktige valgene.

LES MER

Hva skal til for å stå ut og bli husket i et stadig mer fragmentert medielandskap? Og hvordan utvikle nye plattformer der du kan komme i helt annen dialog med kundene dine.

LES MER

Vet du hvordan din mediestrategi kan være verdi økende for din kommunikasjonsstrategi? Mediene gir deg fantastiske muligheter til å påvirke og engasjere dine kunder. Spørsmålet er bare om du kjenner og utnytte disse mulighetene?

LES MER

Norske bedrifter står ovenfor enorme utfordringer i tiden som kommer, tradisjonelle forretningsmodeller står for fall, den nye økonomien gjør sitt inntog og det er forbrukeren som sitter i førersetet. Hva betyr dette for våre kunder? Hvordan kan vi hjelpe våre kunder til å bli ledende innenfor sin bransje, og hvordan bør våre kunder legge opp sin kommunikasjonsstrategi for å nå sine overordende mål. I Carat har vi alltid bestrebet oss på å være ledende i denne galopperende  digitale utvikling, og forstå hvilke konsekvenser dette har for våre kunder.

LES MER

CRM

I et fragmentert mediebilde er det å få mer effekt og innsikt på individnivå viktig. Carat ser derfor at CRM er et viktig område som vil være med løfte det totale tilbudet for våre kunder. Ved å jobbe med CRM fra et mediebyråperspektiv vil dette gi enstørre helhet, også på 1:1 kanalene og effekten av dem.

LES MER

Noen tror de kan forhandle seg fram til gode avtaler på egen hånd. Vi vet vi kan forhandle fram priser som i de aller fleste tilfeller går langt under det en enkelt annonsør vi klare.

LES MER

Selve grunnfjellet i Carat, er og vil alltid være, medieformidling. For det hjelper lite å være Norges beste rådgivere, dersom vi ikke klarer å levere riktig kampanje til riktig tid i riktig format.

LES MER

NYHETSBREV