TOPPLISTENE

  1. TV2: Åsted Norge
  609 810
  2. TVN: Neste sommer
  567 280
  3. TV2 Zebra: Fjorden cowboys
  160 080
  4. TV3: Black widows
  123 570
  5. MAX: Norske Rednecks
  71 420

Relaterte nyheter

TV-høsten 2016 har ikke startet særlig bra for de kommersielle kanalene

Det er ikke alltid ting går som planlagt, og vi er ganske sikre på at kunne TV2 valgt på nytt ville de ikke startet de fleste av sine premierer allerede i uke 34 og 35. Planen var god, å benytte OL som et promoteringsvindu, men da hadde ingen ventet at sommeren plutselig skulle bli utvidet med 4 uker.

 

 

 

Og akkurat dette sommerværet har rammet alle de kommersielle TV-kanalene ganske hardt. Ser vi på TV-seingen i totalbefolkningen (Personer 12+) så langt i september (pr 21/9) er den ned med 17%. Tar vi for oss en bred kommersiell målgruppe (Personer 20-60 år) er seingen ned med 18%. Dette er ikke ubetydelig for de kommersielle kanalene og kan føre til en del utfordringer med tanke på levering av nok seere til annonsørene.

TV som annonsemedium har vært i en særstilling når det gjelder å nå ut med annonsørenes budskap til veldig mange på kort tid. Det er ikke helt slutt på den tiden, men det er liten tvil om at den egenskapen er under press.

Ser vi på de 15 største annonsørene på TV i 2015, 1-21 september, så viser det ganske nedslående tall, da disse i gjennomsnitt har 30% lavere trykk i 2016.

Av dette ser vi 2 mulige forklaringer:

 1. Annonsørene har omfordelt budsjetter til andre medier eller har generelt lavere budsjetter på TV i september i år
 2. Annonsørene har egentlig bestilt samme trykk som i 2015, men kanalene har underlevert med 30%

Hvis det siste er tilfellet så er det en liten krise for tv-kanalene. For dette må tilbakebetales til annonsørene i form av penger eller seere på et senere tidspunkt. Og velger annonsørene å få seerne levert senere, vil det bli ubetalte seere, som kanalene dermed heller ikke kan selge til andre annonsører. En klassisk følgefeil.

I tillegg tror vi ikke at seertallene vil komme ordentlig tilbake, når sommervarmen etter hvert forsvinner. Siste års store høstvinner «Farmen» har ikke blitt lansert enda, og det er liten tvil om at den kommer til slå an også i 2016, men programmene som allerede har vært lansert klarer ikke hente seg inn, og vil aldri havne på det nivået de var forventet å ligge på.

 • Senkveld på TV2 220 000 seere (29%) bak høsten 2015
 • The Stream på TV2 ligger nesten 200 000 seere (32%) bak Norske Talenter høsten 2015
 • Råskap på TV3 hadde premiere torsdag 22/9 og havnet 40% under fjorårets snitt
 • Brille på TVNorge ligger foreløpig 13% bak høsten 2015

Vi vet at flere antakelig ser programmene også på digitale plattformer slik at kanalene nå gjerne snakker om Total Screen Rating (TSR), men vi får ikke kjennskap til disse tallene å må derfor forholde oss til de lineære seertallene som Gallup rapporterer fra TV-meteret.

 

Seertallene denne høsten er på ingen måte tillitsvekkende og det gjør oss litt bekymret for resten av året. Kapasiteten hos mange av kanalene er nesten sprengt, og skal annonsørene være sikre på å få de seerne de er ute etter må det bestilles i veldig god tid (6-8 uker anbefales). I den situasjonen vi nå er vil nok det rådet være det beste vi kan gi.

 Kilde:  Advantage/Carat Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to share this post on Facebook Click to share this post on Twitter Click to share this post on e-mail Click to print this post

Kommentarer

TV

WOW...Når selv Morten Wiberg skriver negativt om TV så er vel dommedag nær. Det har jo blitt spådd i 10 år. I følge Bill Gates ville ikke lineær tv eksistere i løpet av fem år. Det sa han i 2008. Jeg liker bedre tilnærmingen TV er ikke død, den har fått babyer! Det er utrolig vanskelig å lansere nye konsepeter på TV nå og jeg mener The Stream er et godt forsøk. Husk at Senkveld gutta startet med rundt 250 000 seere første sesong. Mye kan gjøres bedre med The Stream, men de er inne på noe!!

Om forfatter

NYHETSBREV