TOPPLISTENE

  1. TV2: Åsted Norge
  609 810
  2. TVN: Neste sommer
  567 280
  3. TV2 Zebra: Fjorden cowboys
  160 080
  4. TV3: Black widows
  123 570
  5. MAX: Norske Rednecks
  71 420

Relaterte nyheter

WEBTV anno 2009

Hver måned genererer vi cirka 30 millioner videovisninger bare på norske nettsteder. Med så mange sidevisninger til disposisjon jobber mediene hardt med å finne muligheter for å kunne kapitalisere på disse visningene.

Sammenligninger man dette tallet med for eksempel E24’s 15 millioner visninger eller Kvasir’s 33 millioner visninger i samme periode, ser man at WEBTV er av seriøs størrelse og må bli vurdert som en kanal i større kampanjer. WEBTV er muligens det beste verktøyet man kan bruke for å binde sammen og synkronisere kampanjer som innholder både TV og internett.

Med så mange sidevisninger til disposisjon jobber mediene hardt med å finne muligheter for å kunne kapitalisere på disse visningene. Så langt har de klart å opprette effektive og nesten standardiserte annonseløsninger som gjør det enkelt for annonsører å bruke denne form for annonsering.

Hva kreves for å annonsere på WEBTV?

En del medier har forskjellig annonseløsninger i og rundt video spilleren. Noen har skyskraper ved siden av spilleren, andre har integrert banner i video spilleren som kalles ’overlay’. Alle har til felles at de tilbyr enten pre-roll, post-roll eller begge i tillegg til banner eller ’overlay’. Film og banner er alt som må sendes inn til mediene. Filmene som ofte blir brukt er ment som TV filmer. Om ikke filmene allerede har blitt skreddersydd for WEBTV, vil mediene hjelpe til med tilpassing.

Hva koster det?

180x500 banner – cirka kr 0,30 per eksponering 180x500 banner + 30 sekunder video – cirka kr 0,30 per eksponering

Prisene varierer fra nettsted til nettsted, men ligger vanligvis på rundt 30 øre per visning.

Her viser vi to eksempler. Hvilket av de to vil gi annonsøren best mulighet til å utrykke seg og hvilket vil skape mest oppmerksomhet? Carat har sammen med VGTV målt responsen på blant annet Opel Insignia og TINEs suksess kampanje, No Milk Today. Undersøkelsene ble gjennomført som webundersøkelser med verktøyet Questback (popup-undersøkelser). Det er verdt å nevne at de gode resultatene har fått god drahjelp fra andre mediekanaler – spesielt TV.

Opel Insignia

- Materiell: skyskraper, pre-roll og post-roll
Opel Insignia ble sett av 635 000 personer og 51,8% husket at de hadde sett kampanjen for Opel Insignia – uhjulpet. Da respondentene ble spurt etter innslaget om de kan huske hva hovedbudskapet i reklamen før innslaget var, svarte 35,5% at de hadde fått med seg at det var ”Opplev årets bil”. 60% av respondendene var menn og 33% av de var mellom 36 og 50 år – kjernemålgruppen i denne kampanjen. WEBTTV har her klart å treffe målgruppen med god presisjon samtidig som den har klart å bygge ekstra dekning. Uten at det ble gjort en undersøkelse på bare 180x500 banneren alene, kan vi med sikkerhet si at oppemerksomheten ikke ville blitt like høy som den ble i kombinasjon med WEBTV.

Skjermdump av Opel Insignia kampanjen på DN.no

TINE No Milk Today

- Materiell: Sponsorat som besto av skyskraper, pre-roll, post-roll og wallpaper.

Reklamefilmen ble sett av mer enn 250 000 personer og oppnådde svært høy uhjulpet kjennskap til TINE som avsender. Hele 57 % svarte at det er TINE som har reklamefilmen. De fleste svarte uhjulpet at de forbinder reklamen med at ”melk er sunt, og ting går galt om man ikke drikker melk” (39%). 10% skrev ”Melk styrker kroppen”, noe som viser at dette budskapet har festet seg.

Finnes det negative elementer ved å annonsere på WEBTV?

Det er ikke alle som har en reklamefilm tilgjengelig, og det kan være en utfordring for mange. Annonsen kan også risikere å bli vist i forbindelse med filmer eller filmklipp annonsøren helst ikke vil assosieres med.

Dette er begge elementer som har bremset den store utviklingen WEBTV kunne hatt. Et godt eksempel på dette er Youtube, som genererer milliarder av visninger per måned. Dessverre står ikke inntektene i tråd med trafikken på grunn annonsørenes frykt for brukergenerert innhold.

WEBTV leverandørene kan tilpasse dette ved å kun kjøre kampanjer på noen forhåndsvalgte seksjoner av nettstedet hvor innholdet er relevant og seriøst. For eksempel at annonsene til en billeverandør kun vises på seksjoner som omhandler bil/motor og sport.

Det har også vært en utfordring at formatene varierer fra nettsted til nettsted. I slutten av januar presenterte INMA standardiserte regler for reklame på WEBTV som vil gjøre veien til WEBTV reklame kortere for annonsørene.

Carat mener:

På grunn av de gode resultatene vi ser WEBTV leverer, ser vi at flere og flere av Carat’s kunder begynner å annonsere på WEBTV. Vi anbefaler de fleste kunder som annonserer på TV og internett å vurdere WEBTV som en bro mellom internett og TV. Hensikten kan være å utvide dekningen som nevnt i Opel Insignia eksemplet, introdusere eller oppsummere TV kampanjen på WEBTV.

Click to share this post on Facebook Click to share this post on Twitter Click to share this post on e-mail Click to print this post

Kommentarer

NYHETSBREV

Relaterte caser