TOPPLISTENE

  1. TV2: Åsted Norge
  609 810
  2. TVN: Neste sommer
  567 280
  3. TV2 Zebra: Fjorden cowboys
  160 080
  4. TV3: Black widows
  123 570
  5. MAX: Norske Rednecks
  71 420

Relaterte nyheter

Her går grensen mellom teknologi og personvern

Samtykke er et must

De som evner å skreddersy kommunikasjon gjennom målgruppeinnsikt basert på samtykke, er fremtidens markedsvinnere. Riktig bruk av CRM bygger relasjoner og skaper økt effekt gjennom skreddersydd individuell kommunikasjon. Det gir ekstremt relevant og treffsikker betalt kommunikasjon, samtidig som det tillater annonsører å bruke egne kanaler på en vesentlig mer effektiv måte. Nøklene er data og samtykke. Når vi nå entrer en ny epoke for personvern, gjennom EU-direktivet, er det avgjørende å følge med.

 

 

 

Dyrt å tråkke feil
Dagens personvernregler stammer fra et EU-direktiv fra 1995. Det sier seg selv at Custom Audiences, Customer Match og programmatiske kjøp ikke var tatt høyde for i lovverket. Dagens foreslåtte oppdatering av lovverket tar høyde for den teknologiske utviklingen, og de nye mulighetene den gir for å treffe målgrupper. Virksomheter vil kunne bøtelegges med opp mot 20 millioner kroner, eller 4 prosent av omsetning ved brudd på lovverket.

Dette bør du være nøye med
For å starte med effektiv bruk av kundedata må du kartlegge og definere hva du ønsker å benytte kundedataen til. Det du velger her, blir selve grunnlaget for samtykkene du henter inn og det er derfor viktig at det er nøye gjennomtenkt: det bestemmer hva du har lov til å bruke dataene til.

De beste samtykkene er ofte koblet mot kassaapparatet. Her ligger salgshistorikken til kunden samt muligheten til å ta kontakt via SMS, nyhetsbrev og skreddersydd digitalkommunikasjon. (Kanskje skreddersydde TV-reklamer også, i fremtiden?)

Samtykkebasen er som en moderne kundeklubb
I samtykkebasen kobles kundedata opp mot egne eller annen- og tredjepartsdata – som en moderne kundeklubb. Har din virksomhet for eksempel innlogging på egen app eller nettsted, kan du, med riktig samtykke, levere skreddersydd kommunikasjon. Basert på brukeratferd, demografiske variabler og salgshistorikk, eksponeres forbruker for høyrelevant informasjon. Kobler du på egne data kan brukeren matches opp med hva som er på lager der vedkommende befinner seg.

Det trenger verken å være tidkrevende eller dyrt. Kommunikasjonen kan styres via definerte regelsett, og innholdsproduksjon kan gjøres kostnadseffektivt gjennom dynamiske bannere og dynamisk video.

Best kunnskap om kundene vinner markedsandeler
Kundeavis og TV har lenge vært de viktigste kanalene til retailere. Med økende digitalisering vil dette mest sannsynlig ha endret seg i løpet av de neste årene. Jeg spår at de aktørene med best kunnskap om kundene sine, og med samtykke til å skreddersy kommunikasjonen, blir de som vinner markedsandeler. Det er rimelig å anta at dette grunnlaget vil bety at man betaler en mye lavere kost per salg.

De fleste markedsføringskanaler vil, før eller siden, kjøpes ved bruk av data. Da gjelder det å være forberedt. De som er forberedt har innsikt og kan tilpasse sin kommunikasjon basert på om de skal utvikle, beholde eller gjenvinne kunden.

Et gyldig samtykke skal være informert, frivillig og uttrykkelig.
Datatilsynet sier at dersom et samtykke skal være gyldig så må det være informert. Du skal få informasjon om hva du samtykker til, og hvilke konsekvenser det får for deg. Jeg anbefaler i tillegg å benytte en dobbel opt-in. Det vil si at brukeren først aksepterer samtykke i form av et skjema eller lignende. Deretter mottar han eller hun en bekreftelsesmail eller SMS som igjen må aksepteres. Utover dette må det være et aktivt samtykke, altså forbruker må trykke på «Ja» eller «tikke av en boks» for å godta vilkårene. Dersom denne er predefinert til «Ja» eller allerede «tikket av» er det per definisjon et passivt samtykke, og ikke i tråd med retningslinjene til Datatilsynet. Følges disse retningslinjene sikres et reelt samtykke.

Noen konkrete tips på hva du og din markedsavdeling bør gjøre

1. Les dere opp på Datatilsynet sitt skriv om «Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?»  

2. Gå nøye gjennom alle punktene til Datatilsynet angående de nye personvernreglene.

3. Evaluer dagens samtykke på nett og i butikk, og interne rutiner for behandling av persondata. Her en liten sjekkliste som børevalueres:

a) Legger vi opp til aktivt samtykke?
b) Benytter vi dobbel opt-in?
c) Er det tydelig hvilke personopplysninger vi og samarbeidspartnere behandler?
d) Har vi en tydelig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere?
e) Har vi tydelig definert hvilke formål vi ønsker å benytte informasjonen til i samtykketeksten? Har vi definert sms, nyhetsbrev, annen digital markedsføring og tatt høyde for fremtidige mediekjøp som kan gjøres gjennom bruk av dataen?
f) Trenger vi personvernombud?
g) Er informasjonen vi har registrert på den enkelte kunde lett tilgjengelig for kunden å få innsikt i?

Din bedrift bør sørge for å ha en person som har kompetanse på og er ansvarlig for personvern og CRM. CRM og markedsføring glir stadig mer inn i hverandre. De mulighetene og begrensningene et samtykke gir innenfor markedsføring har ført til at CRM er viktigere enn noen gang.  

Ta kontakt med Thomas.Horn@carat.com om du vil vite mer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to share this post on Facebook Click to share this post on Twitter Click to share this post on e-mail Click to print this post

Kommentarer

NYHETSBREV