TOPPLISTENE

  1. TV2: Åsted Norge
  609 810
  2. TVN: Neste sommer
  567 280
  3. TV2 Zebra: Fjorden cowboys
  160 080
  4. TV3: Black widows
  123 570
  5. MAX: Norske Rednecks
  71 420

Relaterte nyheter

Ha fokus på aktivt samtykke og personvern

CRM har som formål å bygge relasjoner og skape økt effekt gjennom skreddersydd individuell kommunikasjon. Det hersker liten tvil om at når CRM gjøres riktig så høster det frukter i form av salg. Ikke bare gir det ekstremt relevant og treffsikker betalt kommunikasjon, men det tillater annonsører å bruke egne kanaler på en vesentlig mer effektiv måte. Nøkkelen i CRM er data og samtykke, og når vi nå entrer en ny epoke for personvernet så er det viktig å henge med i tiden.

Dagens personvernregler stammer fra et EU-direktiv fra 1995. I 1995 var man fasinert av at man kunne spille mot hverandre på en NES-maskin, om man bare kunne avgjøre hvem som skulle være Mario og hvem som skulle være Luigi. Det sier seg selv at Custom Audiences, Customer Match og programmatiske kjøp ikke var tatt høyde for i lovverket.  Som et resultat av utviklingen siden 1995 står vi nå overfor et nytt lovverk. Dette tar høyde for den teknologiske utviklingen, og de nye mulighetene for å treffe forbrukere. Det nye lovverket foreslår at en bedrift / konsern kan bøtelegges opp mot 20 MNOK, eller 4% av omsetning ved brudd på lovverket. Det kan altså bli veldig dyrt å stå fast i Marioland.

For å starte med effektiv bruk av kundedata må du kartlegge hva du ønsker å benytte kundedataen til. Her må man være veldig nøye, da dette blir selve underlaget for samtykkene du henter inn og hva du har lov til å bruke dataene til. De beste samtykkene er ofte koblet mot kassaapparatet, det vil si at det inkluderer salgshistorikken til kunden samt muligheten til å kontakte kunden via SMS, Nyhetsbrev og skreddersydd digitalkommunikasjon. I fremtiden innebærer dette kanskje skreddersydde TV-reklamer også?

Samlet sett kan vi beskrive samtykkebasen som en moderne kundeklubb, hvor man kobler kundedata opp mot egne eller annen- og tredjepartsdata. Dersom man eksempelvis har innlogging på egen app / nettsted kan man med riktig samtykke servere skreddersydd kommunikasjon basert på brukeratferd, demografiske variabler og salgshistorikk. Kobler man på egne data kan man også matche brukeren opp med hva som er på lager der brukeren befinner seg. Det høres kanskje ut som en tidskrevende og dyr affære, det trenger det nødvendigvis ikke være. Kommunikasjonen kan styres via definerte regelsett, og innholdsproduksjon kan gjøres kostnadseffektivt gjennom dynamiske bannere og dynamisk video.

Kundeavisen og TV har lenge vært de viktigste kanalene til retailere, men med en stadig digitalisering står nok ikke disse like sterkt om 10 år. Jeg spår at de aktørene med best kunnskap om kundene sine, og med samtykke til å skreddersy kommunikasjon basert på denne kunnskapen, kommer til å vinne markedsandeler. Om ikke markedsandeler, så i hvert fall en mye lavere kost per salg. Hvilket igjen gir de mulighet til å reinvestere i andre måter å trekke kunder på. Det er verdt å notere at de fleste markedsføringskanaler, på et eller annet tidspunkt, vil kjøpes ved bruk av data. Da gjelder det å være forberedt. De som er forberedt har innsikt og kan tilpasse kommunikasjon basert på om de skal utvikle, beholde eller gjenvinne kunden.

Datatilsynet sier at dersom et samtykke skal være gyldig så må det være informert. Det innebærer at du får informasjon om hva du samtykker til, og hvilke konsekvenser det får for deg. Her anbefaler Carat at man i tillegg benytter dobbel opt-in. Det innebærer at en bruker først aksepterer samtykke, gjerne i form av et skjema eller andre løsninger. Deretter mottar de en bekreftelsesmail eller SMS som de igjen må akseptere. På denne måten sikrer man et reelt samtykke.

 

CARAT MENER: 

Vi i Carat anbefaler at du tar kontrollen dersom du ikke har CRM-systemer eller samtykker på plass. Hvis ikke så kan det bli game over og konkurrentens tur til å spille.

Ytterligere informasjon: 
Det er mange krav til hva et samtykke må inneholde, og det innholdet kan du lese mer om her: https://www.datatilsynet.no/personvern/Samtykke/

Merk at dersom man benytter eksterne samarbeidspartnere til behandling av personopplysninger så fordrer dette en databehandleravtale. Dette kan du lese mer om her: https://www.datatilsynet.no/sikkerhet-internkontroll/databehandleravtale/

 

Click to share this post on Facebook Click to share this post on Twitter Click to share this post on e-mail Click to print this post

Kommentarer

Om forfatter

NYHETSBREV

Relaterte caser