TOPPLISTENE

  1. TV2: Åsted Norge
  609 810
  2. TVN: Neste sommer
  567 280
  3. TV2 Zebra: Fjorden cowboys
  160 080
  4. TV3: Black widows
  123 570
  5. MAX: Norske Rednecks
  71 420

Relaterte nyheter

Bruk av CRM-data på riktig måte

CRM i ordets rette forstand, Customer Relationship Management, har eksistert siden mennesket startet med kjøp og salg. Å hente inn nye kunder, drive oppsalg og imøtese eksisterende kunders behov og ønsker, har alltid vært et tema. 

FRA SYSTEM TIL KUNDESERVICE 

På starten av 90-tallet forsto man i økende grad betydningen av å utvikle systemer som samlet og prosesserte data om kundene. Begrepet CRM slik det benyttes i dag oppsto derimot på midten av 90-tallet, og omhandler det vi skal drøfte videre; kundekommunikasjon i nåtidens teknologiske cluster.

I tråd med utviklingen innen salg og markedsføring har CRM har tatt enorme steg bare de siste årene. Likevel handler det nå om hvordan bedrifter skal ivareta hver enkelt kundes interesser fra «prospektnivå» til lojal kunde. Kort og enkelt: kunden i sentrum.

Forbrukeratferden og teknologien har utviklet seg i rakettfart fra enveis massekommunikasjon til brukerstyrt kommunikasjon, noe som har banet vei for CRM som en integrert del av bedrifters segmentering, kundelojalitetsprogrammer/bonusprogrammer og markedsstrategi. Årsaken til dette er at kundene nå ønsker at kommunikasjonen skal være personlig og relevant. Viktigheten av toveiskommunikasjon med de som ønsker informasjon og nyheter fra nettopp DITT brand, øker i tråd med større muligheter for salg i et mer og mer fragmentert marked hvor kundene sitter på makta. 

SOSIALE MEDIER OG CRM 

Videre er det mye med dagens digitale kommunikasjonsplattformer som byr på både utfordringer og muligheter for å nå de som ønsker kommunikasjon fra ditt brand. Ved siden av tradisjonelle 1:1 kanaler har man også kunnet nå kundene/abonnentene sine gjennom sosiale medier i flere år.  Mens Facebook sin tjeneste «Custom Audiences» (https://www.facebook.com/business/help/341425252616329) kom i 2013 og fokuserer på å bruke 1:1 informasjon fra egne baser til «skreddersydd annonsering i kommersiell kontekst» bygger Google sin tjeneste «Customer Match» som rullet ut i oktober 2015 på samme prinsipp (http://adwords.blogspot.no/2015/09/Google-brings-you-closer-to-your-customers.html). Fellesnevneren for disse er at man matcher kundeliste opp mot brukerdata som finnes hos de respektive aktørene. Med hensyn til at både Google og Facebook nå er de to største plattformene/mediehus i den vestlige verden med tanke på søk og tidsbruk, er derfor dette interessant. Facebook har f.eks. en brukermasse på 3,2 millioner i Norge og 83% av disse er innom daglig (Ipsos MMI Q4 2015). I motsetning til kjøp av målgrupper i annen media hvor målgruppene er basert på cookies og estimering av segmenter, er markedsføringen her personstyrt og basert på innlogging. Man kan derfor treffe sine kunder med målrettet annonsering i de kanalene der de oppholder seg mest. Selv om dette er muligheter som har eksistert en stund nå, anbefales det ikke å legge markedsstrategien sin rundt kun tanken om skreddersydde løsninger. Dette er meget kostbart og burde heller sees på som en integrert del av en bedrifts kombinerte satsning på CRM og sosiale medier.

CARAT MENER

I et såpass sammensatt og raskt skiftende marked, er det essensielt at enhver bedrift tar stilling til sin egen CRM-strategi. Både med hensyn til hvor man er i dag, men også hvilke kunder man ønsker å nå neste uke, neste måned, neste år. Vil kommunikasjonen med de eksisterende kundene kreve et skift i kommunikasjonsplattform, er det på tide å sette i gang. For mange aktører fungerer dagens analoge løsninger ennå utmerket. Likevel kan det lønne seg å tenke nytt dersom de kommende generasjonene er å anse som potensielle kunder.

 

Click to share this post on Facebook Click to share this post on Twitter Click to share this post on e-mail Click to print this post

Kommentarer

Om forfatter

NYHETSBREV