Frokostmøter


DET DIGITALE NORGE

Her får du ny kunnskap og oversikt over hvordan digitaliseringen påvirker forbrukeren og hvilke konsekvenser dette får for din markedsføring. Alle presentasjonene har cases som viser hvordan Carat bidrar til styrket konkurransekraft for kundene sine.
Dato: 04.03.2015 08:30

LES MER

Tradisjonelt og digitalt medielandskap – hånd i hånd

Effekt er viktig og det kan oppnås på ulike måter. Både via avis og postkasse og digitalt. Vi vil presentere en fersk undersøkelse om DM i avis og postkassen og gi eksempler på hvordan man kan treffe best mulig med kundeavis. Videre får du gode tips om hvordan du kan øke konkurransekraften i det digitale landskapet og vi presenterer «Den mobile nordmannen».
Dato: 19.03.2015 08:00

LES MER

Hvordan treffe mer effektivt på forbrukernes premisser

For å påvirke mer effektivt må man forstå og agere på de strømningene eller trendene som beskriver mennesker og deres adferd. Delingsøkonomien er en av strømningene som resulterer i nye tjenester som Uber, Airbnb og Nabobil. Programmatiske kjøp er bare en ny og mer effektiv måte å kjøpe annonseplasseringer på. Svindel og Adblock eksisterer uavhengig av programmatisk der "Adblocking" bl.a har blitt relevant fordi (noen) forbrukere ønsker å beskytte annonsørers tilgang til sine personlige digitale spor. Dette sammen med hva som er fellesnevnere blant verdens beste og mest effektive SoMe strategier kan du høre mer om på vårt frokostmøte.
Dato: 15.03.2016 08:30

LES MER

Vis arkiv

NYHETSBREV

Frokostmøter

Kurs